Muutostyöt

Kaikista asunnossa tehtävistä korjaus- ja muutostöistä, lukuun ottamatta maalaus- ja tapetointitöitä, on ennen korjaustöiden aloittamista toimitettava ilmoitus Hepokullan Lämpö Oy:n toimistoon osoitettuna taloyhtiön hallitukselle.

Muutostyöilmoituksen saa Hepokullan Lämmön toimistosta. Lomake tulee palauttaa ennen remontin alkua isännöitsijälle toimistoon (käsittelyaika 14 pv). Isännöitsijä/hallitus antaa luvan remontin aloittamiseen, remonttia ei voi aloittaa ennen sitä.

Taloyhtiön remonttien aikana pitää saada lupa pääurakoitsijalta huoneistojen remontteihin.

1.1.2016 voimaan tulleesta asbestilain muutoksesta (684/2015) johtuen kaikissa jatkossa tehtävissä huoneistoremonteissa on tehtävä asbestikartoitus ennen työn aloittamista. Remonttien yhteydessä tehtävät purkutyöt tulee tehdä ns. pölyttömänä purkutyönä eli asbestipurkutyönä. Uusien määräysten noudattamista valvoo mm. aluehallintovirasto. Noudattamatta jättämisestä seuraavat sanktiot ovat suuremmat kuin työn oikein tekemisen kustannukset.

Asbestipurkutyöstä on toimitettava ennakkoilmoitus vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista työsuojeluviranomaiselle (Länsi-Suomen aluehallintovirasto). Purkutyötä voi tehdä vain purkutyöhön oikeutettu henkilö/yritys. Lakiuudistuksen tarkoituksena on selkeyttää asbestia koskevaa sääntelyä, saattaa sääntely laintasoiseksi ja parantaa asbestityön turvallisuutta.

Kustannukset osakkaan teettämissä korjauksissa tulevat osakkaalle kartoituksen ja purkutyön osalta.

Vesikalusteissa, käyttövesi- ja lämpöputkistoissa tai kantavissa rakenteissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava Hepokullan Lämpö Oy:n toimistoon tai päivystävälle huoltomiehelle.