Häiriötilanteet

Häiriöt ja niiden käsittely: (Ohjeita Isännöintiliitolta)

Taloyhtiössä voi kuulua erilaisia ääniä. Monet äänet kuuluvat normaaliin elämään ja asumiseen, ja taloyhtiössä ne täytyy hyväksyä. Vessan saa vetää öisin ja suihkussa saa käydä. Satunnaisesti saa myös juhlia ja on kohteliasta ilmoittaa naapureille esimerkiksi juhlista etukäteen kiinnittämällä vaikka lapun ilmoitustaululle.

Päivystävä huoltomies ei voi puuttua häiriötilanteisiin vaan silloin tulee soittaa poliisille numeroon 112.

Joskus kyse voi olla ihan puhtaasta tietämättömyydestä, eli häiriötä aiheuttava henkilö ei itse ymmärrä äänen kuuluvan naapuriin asti.

Haasteellisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa vain yksittäinen asukas valittaa metelistä, mutta muut naapurit eivät ole kokeneet mitään häiriötä. Ongelmallisia ovat myös nimettömät häiriöilmoitukset, joiden todenperäisyyttä ei pystytä varmistamaan.

Äänet kulkeutuvat kerrostalossa helposti rakenteita pitkin, joten varmistathan aina häiriönlähteen.

Epävarmassa tilanteessa voit olla yhteydessä ensin toimistoon (toimisto@hepokullanlampo.fi). Tarvittaessa huoneistoon voidaan ensin antaa huomautus ja muistutetaan järjestyssäännöistä. Häiriön jatkuessa pidempään tulee tehdä virallinen häiriöilmoitus, jonka jälkeen hallitus käsittelee asiaa.

Hallituksen antama varoitus:

Pidä ensin häiritsevästä elämästä kirjaa ja ilmoita sen jälkeen isännöinnille sekä tiedoksi hallitukselle, mitä on tapahtunut, milloin ja kuinka pitkään jatkunut. Häiriöiden käsittely hallituksessa vaatii tarkat päivämäärät, kellon ajat (yörauha klo 23-07), häiriön selvitys (esim. huoneistossa tapahtuva juhlinta, musiikinsoitto, yms muu poikkeuksellinen häiriö) sekä toistuva tilanne.  Asukkaiden myös on tärkeää kirjata ylös tiedot siitä, onko poliisi mahdollisesti käynyt huoneistossa häiritsevän elämän tilanteissa. Ilmoitukseen tulisi saada myös muiden häiriöstä kärsineiden allekirjoitukset.

Isännöinti ja hallitus arvioivat ilmoituksen perusteella, onko taloyhtiön syytä puuttua toimintaa. Jos häiritsevä elämä jatkuu, voi hallitus ryhtyä toimenpiteisiin. Ensin se antaa varoituksen ja jos muutosta ei tapahdu sen jälkeen, viedään asia yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhtiökokous voi päättää huoneiston hallintaan otosta ja käsittelyajan jälkeen osakas tai häiriötä aiheuttanut asukas joutuu muuttamaan pois asunnosta. Prosessi kestää useamman kuukauden täytäntöön panoon asti ja siitä tulee kuluja taloyhtiölle.

Voit pyytää Hepokullan Lämmön toimistosta lomakkeen ”Ilmoituksen häiriönteosta”.